Oto nasza oferta:

 

  • Prowadzenie księgowosci
  • Rachunek przychodów i kosztów
  • Monitorowanie terminów oraz przypominanie o ważnych terminach
  • Asysta w dziedzinie płatności
  • Asysta w zakresie organizacji działalności gospodarczej
  • Asysta w obsłudze sprzętu i oprogramowania biurowego

 

  • Zadania administracyjne w obszarze działalnosci klienta (np.: przygotowywanie inwentaryzacji, obsługa korespondencji związanej z działalnoscią gospodarczą)
  • Monitorowanie nieuregulowanych należności i zobowiązań oraz zarządzanie procesem ich likwidacji
  • Reprezentacja przed instytucjami finansowymi za pośrednictwem FinanzOnline w zakresie uprawnień zgodnie z § 3 i § 4 BibuG
  • Poza tym wszelkie konsultacje i pomoc w procedurach związanych z prowadzeniem własnej działalnosci oraz sprawami urzedowymi w zakresie uprawnień zgodnie z § 3 i § 4 BibuG.